ایران‌کتاب دو ساله شدهفتصد و سی روز و شب رویای بیش از ۱۰۰۰۰ رویا بین را خواندیم و تعبیر کردیم. تعبیری تاریخی، فلسفی، عشقی و ....

 

هفتصد و سی روز و شب رویای بیش از ۱۰۰۰۰ رویابین را خواندیم و تعبیر کردیم. تعبیری تاریخی، فلسفی، عشقی و ....
هفتصد و سی روز و شب رویاها را قصه کردیم، قصه هایی ژاپنی، روسی، ایرانی و ...
هفتصد و سی روز و شب قصه ها را دسته بندی کردیم ، سورئال، پست مدرن، معاصر و ...
هفتصد و سی روز و شب هر قصه را با تصویری خلاصه کردیم.
هفتصد و سی روز و شب به خاطر قصه ها رفتیم به سوئد ۱۹۰۱، فرانسه ۱۹۰۳، نیویورک ۱۹۳۱،‌ انگلیس ۱۹۷۱، دوبلین ۱۹۹۴ و ایران ۲۰۰۰. کنار منتقدین آمریکایی، رابرت مک کروم انگلیسی و انجمن نروژ.
هفتصد و سی روز و شب قصه ها را آماده کردیم،‌ بسته بندی و پست کردیم به آدرس هایی از نیشابور، رفسنجان، یاسوج و ...

و حال، با امید و یاری رویابین هایی بیشتر، آماده ایم تا سیصد و شصت و پنج روز و شب آینده را به دنبال قصه هایی بیشتر در سرزمین هایی دوردست تر،‌ با هم رویاهایمان را تعبیری سبز کنیم. 

 

❤️ سپاس فراوان از اینکه همراهمان بودید