کتاب هرمنوتیک مدرن

گزینه ی جستار ها
کد کتاب : 11681
مترجم :

شابک : 9789643054168
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 336
سال انتشار شمسی : 1398
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 9
زودترین زمان ارسال : 4 اردیبهشت

معرفی کتاب هرمنوتیک مدرن اثر اومبرتو اکو

در کتاب هرمنوتیک مدرن شامل دوازده مقاله ی مهم نوشته ی ده نظریه پرداز برجسته است که هر یک از آنان در عرصه های متنوع فلسفه و علوم انسانی فعالیت داشته اند. این نظریه پردازان عبارتند از: نیچه، هایدگر، گادامر، ریکور، فوکو، ا.و، درایفوس و... موضوع مقاله های این کتاب هرمنوتیک مدرن و گستره و حدود تاویل سخن، رویداد و کنش است. این کتاب راهنمایی است جهت شناخت مسائل فکری هرمنوتیک مدرن که به صورت خاص دو مسئله را بررسی کرده و بر آن ها تمرکز می کند: یکی از مباحث هرمنوتیک که در زمینه ی فلسفه ی زبان است، و دیگری اهمیت بحث مارتین هایدگر در زمینه ی این همانی تأویل و فهم و نیز اعتبار پیش _ فهم های ما در تأویل . کتاب هرمنوتیک مدرن، به خواننده کمک می کند تا ضمن شناخت هرمنوتیک مدرن بتواند ازقلمروی شناخت شناسی فراتر رفته و پا به عرصه ی هستی شناسی بگذارد.این کتاب شامل مقاله های زیر می باشد
قطعه هایی درباره تاویل نوشته ی فریدریش نیچه، ساختن باشیدن اندیشیدن نوشته ی مارتین هیدگر،همگانیت مساله هرمنوتیک نوشته ی هانس گئورگ گادامر،وجودوهرمنوتیک نوشته ی جانی واتیمو،نیچه ،فروید،مارکس نوشته ی میشل فوکو ،زبان به مثابه میانجی تجربه هرمنوتیکی نوشته ی هانس گئورگ گادامر،نوشتاربه مثابه مساله ای پیش روی نقدادبی وهرمنوتیک فلسفی نوشته ی پل ریکور،تاویل وتاویل افراطی نوشته ی اومبرتو اکو،چراهستی وزمان رامطالعه می کنیم ؟ نوشته ی هیوبرت درایفوس،هیدگروچرخش هرمنوتیکی نوشته ی دیویدکوزنزی هوی،فهم ،تاویل،زبان نوشته ی استیفن میولهال
کتاب هرمنوتیک مدرن توسط بابک احمدی، مهران مهاجر و محمد نبوی ترجمه شده است. این کتاب را نشر مرکز به چاپ رسانده است.

کتاب هرمنوتیک مدرن