کتاب رولان بارت

Roland Barthes
  • 10 % تخفیف
    قیمت : 56,800 | 51,120 تومان

  • موجود
  • انتشارات: مرکز مرکز
    نویسنده:
کد کتاب : 18922
مترجم :
شابک : 978-9643059125
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 247
سال انتشار شمسی : 1398
سال انتشار میلادی : 2003
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 5
زودترین زمان ارسال : 2 مهر

معرفی کتاب رولان بارت اثر گراهام آلن

کتاب «رولان بارت» نوشته ی «گراهام آلن» را «پیام یزدانجو» به فارسی برگردانده است. این کتاب در مجموعه ی «اندیشه گران انتقادی» قرار دارد. براساس مقدمه ی کتاب، این کتاب می کوشد با مشخص کردن مجموعه یی از ایده های کلیدی و اختصاص دادن هر فصل به یکی از آن ها به کار خوانندگان گوناگون بارت بیاید. بااین حال، داشتن درکی از مراحل مختلفی که بارت نویسنده، آموزگار و روشنفکر از آن ها گذر کرده نیز اهمیت دارد؛ بنابراین فصل های این کتاب همچنین نماینده ی نوعی تاریخ تقویمی بوده، از فصل های ۱ و ۲ (نوشتار و ادبیات و فاصله ی انتقادی) و آثار اولیه ی بارت به فصل های ۳ و ۴ (نشانه شناسی و ساختارگرایی) درباره ی نشانه شناسی و ساختارگرایی رسیده، سپس فصل های ۵ و ۶ (مرگ مولف و متنیت) به آثار پساساختارگرایانه اش می پردازد و درنهایت در فصل های ۷ تا ۹ (نوشتار خنثا: خشونت و رمان گونگی، موسیقی و عکاسی و کامرا لوسیدا: متن محال) به مجموعه یی از مباحث مطرح در نوشته های متاخر او اختصاص دارد. فایده ی ارائه ی آرای کالیدی و اندیشه های اساسی بارت بر طبق نظمی کمابیش تقویمی این است که خوانندگان می توانند به پیوندهای چشم گیری میان آرا و ایده های او پی برند که در غیر این صورت اغلب آرا و ایده هایی مجزا جلوه می کنند. در توضیح ناشر درباره ی مجموعه ی «اندیشه گران انتقادی» آمده است: «اندیشه گران انتقادی مجموعه ای است که خوانندگان را با مهم ترین متفکران معاصر و موثر در عرصه های علوم انسانی به ویژه مطالعات ادبی و فرهنگی آشنا می کند. این مجموعه طیف متنوعی از فیلسوفان و نظریه پردازان را دربرمی گیرد، اما این متفکران همگی اصحاب "اندیشه انتقادی" بوده، هر یک به سهم خود آثار ارزنده و راه گشایی برای نقادی وضعیت فکری و فرهنگی معاصر پدید آورده اند. این مجموعه می کوشد تا با معرفی مهم ترین آثار هر متفکر و مرور موشکافانه ی اندیشه های مطرح در آن ها، افزون بر آشنایی ابتدایی، انگیزه ای برای خوانش های پیشرفته تر مهیا کند. هر مجلد این مجموعه می کوشد با گزینش دقیق، منسجم و هدفمند اندیشه های اساسی هر متفکر و آثار او، به جای دانشی سطحی، شناختی عمقی به خواننده ارائه کند.»

کتاب رولان بارت