کتاب دکتر اول

Doctor Who: Dr. First
کد کتاب : 19887
مترجم :
شابک : 978-6000807429
قطع : خشتی
تعداد صفحه : 36
سال انتشار شمسی : 1398
سال انتشار میلادی : 2017
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 2
زودترین زمان ارسال : 31 خرداد

دکتر دوم
Dr. Second
کد کتاب : 19888
مترجم :
شابک : 978-6000807436
قطع : خشتی
تعداد صفحه : 36
سال انتشار شمسی : 1398
سال انتشار میلادی : 2017
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 31 خرداد

دکتر سوم
Doctor Who: Dr. Third
کد کتاب : 19889
مترجم :
شابک : 978-6000807443
قطع : خشتی
تعداد صفحه : 36
سال انتشار شمسی : 1398
سال انتشار میلادی : 2018
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 2
زودترین زمان ارسال : 31 خرداد

دکتر چهارم
Doctor Who: Dr. Fourth
کد کتاب : 19890
مترجم :
شابک : 978-6000807450
قطع : خشتی
تعداد صفحه : 36
سال انتشار شمسی : 1398
سال انتشار میلادی : 2017
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 31 خرداد

دکتر پنجم
Doctor Who: Dr. Fifth
کد کتاب : 19891
مترجم :
شابک : 978-6000807467
قطع : خشتی
تعداد صفحه : 36
سال انتشار شمسی : 1398
سال انتشار میلادی : 2018
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 2
زودترین زمان ارسال : 31 خرداد

دکتر ششم
Doctor Who: Dr. Sixth
کد کتاب : 19892
مترجم :
شابک : 978-6000807474
قطع : خشتی
تعداد صفحه : 36
سال انتشار شمسی : 1398
سال انتشار میلادی : 2018
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 2
زودترین زمان ارسال : 31 خرداد

دکتر هفتم
Dr. Seventh
کد کتاب : 19893
مترجم :
شابک : 978-6000807481
قطع : خشتی
تعداد صفحه : 36
سال انتشار شمسی : 1398
سال انتشار میلادی : 2017
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 2
زودترین زمان ارسال : 31 خرداد

دکتر هشتم
Dr. Eighth
کد کتاب : 19894
مترجم :
شابک : 978-6000807498
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 36
سال انتشار شمسی : 1398
سال انتشار میلادی : 2017
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 2
زودترین زمان ارسال : 31 خرداد

دکتر نهم
Dr. Ninth
کد کتاب : 19895
مترجم :
شابک : 978-6000807504
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 36
سال انتشار شمسی : 1398
سال انتشار میلادی : 2017
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 2
زودترین زمان ارسال : 31 خرداد

دکتر دهم
Dr. Tenth
کد کتاب : 19896
مترجم :
شابک : 978-6000807511
قطع : خشتی
تعداد صفحه : 36
سال انتشار شمسی : 1398
سال انتشار میلادی : 2018
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 2
زودترین زمان ارسال : 31 خرداد

دکتر یازدهم
Doctor Who: Dr. Eleventh
کد کتاب : 19897
مترجم :
شابک : 978-6000807528
قطع : خشتی
تعداد صفحه : 36
سال انتشار شمسی : 1398
سال انتشار میلادی : 2017
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 31 خرداد

دکتر دوازدهم
Doctor Who: Dr. Twelfth
کد کتاب : 19898
مترجم :
شابک : 978-6000807535
قطع : خشتی
تعداد صفحه : 36
سال انتشار شمسی : 1398
سال انتشار میلادی : 2017
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 31 خرداد

معرفی کتاب دکتر اول اثر آدام هارگریوز

با دکتر اول آشنا شو. او ناراحت است؛ چون نمی تواند نوه اش را پیدا کند. اگرچه، مشکلات دیگری هم سر راهش قرار می گیرد...

کتاب دکتر اول

آدام هارگریوز
آدام هارگریوز (متولد 1963) نویسنده و تصویرگر انگلیسی است که در شرق ساسکس زندگی می کند. وی پسر راجر هارگریوز، که همچنان مجموعه کتابهای کودکانه محبوب پدرش را به نامMr. Men ادامه می دهد. هارگریوز جوان همچنین الهام بخش این مجموعه بود. هنگامی که در شش سالگی از پدرش پرسید "قلقلک چگونه است؟"