کتاب دکتر اول

Doctor Who: Dr. First

مشخصات کتاب دکتر اول
مترجم :
شابک : 978-6000807429
قطع : خشتی
تعداد صفحه : 36
سال انتشار شمسی : 1398
سال انتشار میلادی : 2017
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 24 فروردین

Dr. Second

مشخصات کتاب دکتر دوم
مترجم :
شابک : 978-6000807436
قطع : خشتی
تعداد صفحه : 36
سال انتشار شمسی : 1398
سال انتشار میلادی : 2017
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 24 فروردین

Doctor Who: Dr. Third

مشخصات کتاب دکتر سوم
مترجم :
شابک : 978-6000807443
قطع : خشتی
تعداد صفحه : 36
سال انتشار شمسی : 1398
سال انتشار میلادی : 2018
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 24 فروردین

Doctor Who: Dr. Fourth

مشخصات کتاب دکتر چهارم
مترجم :
شابک : 978-6000807450
قطع : خشتی
تعداد صفحه : 36
سال انتشار شمسی : 1398
سال انتشار میلادی : 2017
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 24 فروردین

Doctor Who: Dr. Fifth

مشخصات کتاب دکتر پنجم
مترجم :
شابک : 978-6000807467
قطع : خشتی
تعداد صفحه : 36
سال انتشار شمسی : 1398
سال انتشار میلادی : 2018
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 24 فروردین

Doctor Who: Dr. Sixth

مشخصات کتاب دکتر ششم
مترجم :
شابک : 978-6000807474
قطع : خشتی
تعداد صفحه : 36
سال انتشار شمسی : 1398
سال انتشار میلادی : 2018
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 24 فروردین

Dr. Seventh

مشخصات کتاب دکتر هفتم
مترجم :
شابک : 978-6000807481
قطع : خشتی
تعداد صفحه : 36
سال انتشار شمسی : 1398
سال انتشار میلادی : 2017
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 24 فروردین

Dr. Eighth

مشخصات کتاب دکتر هشتم
مترجم :
شابک : 978-6000807498
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 36
سال انتشار شمسی : 1398
سال انتشار میلادی : 2017
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 24 فروردین

Dr. Ninth

مشخصات کتاب دکتر نهم
مترجم :
شابک : 978-6000807504
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 36
سال انتشار شمسی : 1398
سال انتشار میلادی : 2017
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 24 فروردین

Dr. Tenth

مشخصات کتاب دکتر دهم
مترجم :
شابک : 978-6000807511
قطع : خشتی
تعداد صفحه : 36
سال انتشار شمسی : 1398
سال انتشار میلادی : 2018
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 24 فروردین

Doctor Who: Dr. Eleventh

مشخصات کتاب دکتر یازدهم
مترجم :
شابک : 978-6000807528
قطع : خشتی
تعداد صفحه : 36
سال انتشار شمسی : 1398
سال انتشار میلادی : 2017
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 24 فروردین

Doctor Who: Dr. Twelfth

مشخصات کتاب دکتر دوازدهم
مترجم :
شابک : 978-6000807535
قطع : خشتی
تعداد صفحه : 36
سال انتشار شمسی : 1398
سال انتشار میلادی : 2017
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 24 فروردین

معرفی کتاب دکتر اول اثر آدام هارگریوز

با دکتر اول آشنا شو. او ناراحت است؛ چون نمی تواند نوه اش را پیدا کند. اگرچه، مشکلات دیگری هم سر راهش قرار می گیرد...

کتاب دکتر اول

آدام هارگریوز
آدام هارگریوز (متولد 1963) نویسنده و تصویرگر انگلیسی است که در شرق ساسکس زندگی می کند. وی پسر راجر هارگریوز، که همچنان مجموعه کتابهای کودکانه محبوب پدرش را به نامMr. Men ادامه می دهد. هارگریوز جوان همچنین الهام بخش این مجموعه بود. هنگامی که در شش سالگی از پدرش پرسید "قلقلک چگونه است؟"