کتاب ساسانیان و اعراب

Sassanids and Arabs
دیپلماسی ایران و بیزانس در شبه جزیره عربستان در قرن ششم میلادی
کد کتاب : 29552
شابک : 978-9641917953
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 136
سال انتشار شمسی : 1399
سال انتشار میلادی : 2019
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1

معرفی کتاب ساسانیان و اعراب اثر مهناز بابایی

کتاب "ساسانیان و اعراب" اثری است که در آن "مهناز بابایی" به طور ویژه "دیپلماسی ایران و بیزانس در شبه جزیره عربستان در قرن ششم میلادی" را که یک کشمکش ادامه دار بر منطقه های اطراف هر دو سرزمین بوده، مورد تحقیق و بررسی قرار داده است. عمده ی سیاست دولت ساسانی و بیزانس در قرن ششم، به طور همزمان تلفیقی از جنگ و دیپلماسی بوده است. در این بین "مهناز بابایی" در کتاب "ساسانیان و اعراب" با تاکید بیشتر بر جنبه ی دیپلماتیک سیاست های خارجی، استفاده ی برجسته از این ابزار مهم سیاسی را در زمینه ی تاریخی آن در سده ی ششم میلادی نشان داده است.
عصر ساسانی در ایران علی الخصوص در دوران پادشاهی خسرو اول تا زمانی که به دست اعراب مسلمان دچار فروپاشی شد، یکی از مهم ترین برهه های رشد و شکل گیری دیپلماسی به حساب آمده و پژوهش های تاریخی نشان می دهد که ایران در این عصر، روابط خارجی گسترده ای را با دیگر دولت ها سازمان داده و از دیپلماسی به عنوان مهم ترین سلاح برای پیشبرد سیاست های خارجی در کنار جنگ بهره برده است.
رقابت "دیپلماسی ایران و بیزانس در شبه جزیرۀ عربستان در قرن ششم میلادی" بر سر موقعیت تجاری این منطقه و همچنین راه های زمینی و دریایی آن بود که هم سرنوشت این منطقه و هم دولت های رقابت کننده را تحت تاثیر قرار داد. در کتاب "ساسانیان و اعراب" انگیزه های رقابت دیپلماتیک و پیشینه ی آن میان دولت های ساسانی و بیزانس بر سر جنوب عربستان و مناطق حائز اهمیت تجاری در حوضه ی دریای سرخ مورد بررسی قرار گرفته که از منابع سریانی و یونانی که تا کنون کمتر مورد توجه بوده اند، بهره برده است.

کتاب ساسانیان و اعراب

مهناز بابایی
مهناز بابایی متولد سال 1358 نویسنده و مترجم ایرانی حوزه تاریخ می باشد. وی دارای مدرک دکترای تاریخ ایران باستان است.
قسمت هایی از کتاب ساسانیان و اعراب (لذت متن)
موضوع کتاب پیش رو، بررسی کشاکش های دیپلماتیک دولت های ساسانی و بیزانس در شبه جزیرۀ عربستان طی سدۀ ششم میلادی است. رقابت دیپلماتیک میان این دو قدرت بزرگ جهان اواخر عهد باستان در پاره ای از منابع کهن مکتوب و کتیبه ای بازتاب یافته، اما تاکنون آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است. در این پژوهش کوشش شده تا از تمام منابع کهن که برای موضوع مورد بحث حائز اهمیت هستند، استفاده شود؛ از جملۀ این منابع می توان به منابع عربی اسلامی، منابع سریانی، منابع فارسی میانه، منابع یونانی و همچنین کتیبه های یافت شده از شبه جزیرۀ عربستان اشاره نمود. در این کتاب از یک متن کمتر شناخته شدۀ سریانی موسوم به «نامۀ شمعون بیت آرشامی دربارۀ شهیدان نجران» استفاده شده است. متن سریانی این نامه که در میانۀ سدۀ ششم میلادی توسط شمعون، اسقف مسیحیان میافیزیت قلمرو دولت ساسانی، در خصوص کشتار مسیحیان شهر نجران به دست نیروهای حمیری نگاشته شده، حاوی سرنخ هایی از چگونگی اهمیت روابط دیپلماتیک رومیان و ساسانیان در سدۀ ششم میلادی در قبال شبه جزیرۀ عربستان است. اشارات موجود در این متن در تکمیل با داده های به دست آمده از سایر منابع کهن اساس این پژوهش را تشکیل می دهد. هدف اصلی این کتاب، نشان دادن اهمیت نقش دیپلماسی دولت ساسانی و بیزانس طی سدۀ ششم میلادی در شکل دهی به اوضاع سیاسی و دینی شبه جزیرۀ عربستان و همچنین تأثیر این رقابت دیپلماتیک در سرنوشت تاریخی عربستان طی قرن هفتم میلادی و برآمدن اسلام است. از آنجایی که چنین موضوعی تاکنون دست مایه پژوهش های بسیار زیادی به زبان فارسی بوده است، در این کتاب به شکل عامدانه سعی بر آن بوده تا از تکرار مکررات پرهیز و از دریچه ای دیگر به این موضوع نگریسته شود.