کتاب ناسیونالیسم و قومیت در ایران

Nationalism and ethnicity in Iran
کد کتاب : 30224
شابک : 978-9644164392
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 182
سال انتشار شمسی : 1399
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
آیت الله میرزایی
سید آیت‌اللهمیرزایی متولد سال 1354، دارایدکتری جامعه‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ۱۳۹۰،فوق لیسانس مطالعات فرهنگی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ۱۳۸۴،لیسانس، پژوهشگری علوم اجتماعی، دانشگاه اصفهان، ۱۳۸۱ می باشد. ویسرپرست گروه جامعه شناسی نظری، پژوهشکده مطالعات اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۳ و مدیر گروه جامعه شناسی تاریخی انجمن جامعه شناسی ایران، ۱۳۹۲ است.
قسمت هایی از کتاب ناسیونالیسم و قومیت در ایران (لذت متن)
دراین کتاب، که حاصل پروژه ی دکتری من است، تلاش خواهم کرد با رویکردی انتقادی، از "ناسیونالیسم ایرانی" کلیشه زدایی کنم و با بازسازی مفهومی، آن را به گونه هایش تفکیک و به عنوان یک پدیده ی اجتماعی مورد بررسی و پژوهش جامعه شناختی قرار دهم. مطالعه جامعه شناختی ناسیونالیسم این امکان را فراهم می کند تا روش مندانه و نظام یافته درک عالمانه ای از این پدیده - نیروی اجتماعی قدرتمند در ایران - به دست آوریم. در واقع، فهم ناسیونالیسم به معنای دقیق کلمه فهم پدیده ی "ملت" در ایران معاصر است و...