کتاب کتاب الانسان الکامل

The perfect man
  • 10 % تخفیف
    185,000 | 166,500 تومان

  • موجود
  • انتشارات: طهوری
کد کتاب : 34632
مترجم :
شابک : 978-9646414563
قطع : وزیری
تعداد صفحه : 632
سال انتشار شمسی : 1399
سال انتشار میلادی : 1998
نوع جلد : جلد سخت
سری چاپ : 16
زودترین زمان ارسال : 25 اردیبهشت

معرفی کتاب الانسان الکامل اثر عزیزالدین نسفی

مجموعه ی رسائل که مشهور است به "کتاب الانسان الکامل" اثری است از مجموعه ی گنجینه ی نوشته های ایرانی نشر طهوری، که "عزیزالدین نسفی" آن را تالیف نموده است و با پیش گفتاری از "هانری کربن" و با تصحیح و مقدمه ی "ماریژان موله" در اختیار خوانندگان قرار گرفته است. این اثر در قالب یک مقدمه و بیست و دو رساله به رشته ی تحریر درآمده و هر رساله، چندین فصل را در برمی گیرد که عمده ی موضوع آن ها، عرفان و تصوف و تبیین مبانی آن هاست. "عزیزالدین نسفی" از عارفان برجسته ی قرن هفتم، این مقاله ها را در بازه ی زمانی طولانی نوشته است و به نظر می رسد به جز رساله ی اول که پیش از تخریب بخارا در این شهر تالیف شد، باقی آن ها را در خلال سفرهای خود و در شهرهای دیگر به رشته ی تحریر درآورده است.
نگارنده پس از مقدمه، به مساله ی معرفت انسان، توحید، آفرینش روح و جسم و مبدا و معاد پرداخته است. سپس مطالبی در باب سکوت و آداب خلوت ارائه کرده و به مساله ی عشق، آداب اهل تصوف و بلوغ و حریت اشاره می کند. یکی از مهم ترین مقالات "کتاب الانسان الکامل" از "عزیزالدین نسفی"، مقاله ای در بیان این امر است که عالم صغیر، نمونه ای از عالم کبیر است. سپس به تفصیل به عالم ملک و ملکوت و جبروت پرداخته و مفاهیم جبر و اختیار و قضا و قدر را مورد بررسی قرار می دهد. نویسنده همچنین به موضوع وحی، الهام و خواب نیز پرداخته و بهشت و دوزخ را نیز زیر ذره بین عرفانی خود برده است. از دیگر مطالب "کتاب الانسان الکامل" می توان به تناسخ، وجود حقیقی و خیالی و سخنان اهل وحدت اشاره کرد.

کتاب کتاب الانسان الکامل

دسته بندی های کتاب الانسان الکامل
قسمت هایی از کتاب الانسان الکامل (لذت متن)
ای درویش ! چون انسان کامل خدای را بشناخت وبلقای خدای مشرف شد ، واشیارا کماهی وحکمت اشیارا کماهی بدانست و بدید ، بعد از شناخت ولقای خدای هیچ کاری برابر آن ندید و هیچ طاعتی بهتر از آن ندانست که راحت بخلق رساند و هیچ راحتی بهتر از آن ندید که بامردم چیزی گوید و چیزی کند ، که مردم چون آن بشنوند و آن کار کنند دنیا را بآسانی بگذرانند و از بلاها و فتنه های این عالمی ایمن باشند و در آخرت رستگار شوند . و هر که چنین کند ، وارث انبیاست ، از جهت آنکه علم وعمل انبیا میراث انبیاست و علم و عمل انبیا فرزند انبیا است . پس میراث ایشان هم فرزند ایشان می رسد . تاسخن دراز نشود و از مقصود باز بمانیم ! ای درویش ! انسان کامل هیچ طاعتی بهتر از آن ندید که عالم را راست کند و راستی در میان خلق پیدا کند . وعادات و رسوم بد از میان خلق بردارد ، وقاعده و قانون نیکی در میان مردم بنهد ، و مردم را بخدای خواند وار عظمت و بزرگواری و یگانگی خدای مردم را خبر دهد ، ومدح آخرت بسیار گوید و از بقاء و ثبات آخرت خبر دهد و مذمت دنیا بسیار کند ، و از تغیر و بی ثباتی دنیا حکایت کند و منفعت درویشی وخمول با مردم بگوید ، تا در ویشی وخمول بردل مردم شیرین شود و مضرت توانگری و شهوت بگوید تا مردم را از توانگری وشهرت نفرت پیدا آید...