کتاب کاروند تصوف

Legacy of Sufism
تصوف و تاریخ - تاملات و تمهیدات - کرامات و مقامات
کد کتاب : 35691
شابک : 978-9643729851
قطع : وزیری
تعداد صفحه : 1039
سال انتشار شمسی : 1399
نوع جلد : زرکوب
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 25 اردیبهشت
تعداد جلد : 3

معرفی کتاب کاروند تصوف اثر محمدرضا قنبری

تصوف مقوله پیچیده ای است که در طول قرن ها دچار دگردیسی های پیاپی بوده و در روزگار ما نیز از تکاپویی شگفت در همگون سازی خود با دنیای مدرن بهره می برد.عرصه پژوهش و تحقیق در باب تصوف از زمان های دور تاکنون همواره به دو نگاه و شیوه روشن خود را نشان داده است. از یک سوی همه شیدایی و شیفتگی و دروایی است که رستگاری بشر را در پیروی از معارف و تعلیقات آن می داند و از سویی دیگر دیدگاه نقد و نفی و انکار است که همه عقب ماندگی تمدنی جامعه را نتیجه محتوم آموزه های صوفیانه و پیوستن و باورمندی به آن می پندارد. تعامل تصوف و حاکمیت را در این میانه حکایت دیگری است که در سراسر کتاب به استناد متون تاریخی و منابع عرفانی و ادبی به آن پرداخته شده است.

کتاب کاروند تصوف

دسته بندی های کتاب کاروند تصوف