کتاب به گزینه شعر عرفی شیرازی

'Orfi Shirazi
کد کتاب : 35910
شابک : 978-9643638238
قطع : پالتویی
تعداد صفحه : 150
سال انتشار شمسی : 1392
نوع جلد : زرکوب
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 20 اردیبهشت

معرفی کتاب به گزینه شعر عرفی شیرازی اثر عرفی شیرازی

در تاریخ شعر فارسی، شاعران خوش قریحه ای یافت می شود که در خور جایگاه بلند شعر خود قدر نیافته اند. عرفی شیرازی، شاعر آغاز دوره صفوی، یکی از آن هاست. از میان دویست و هفتاد شاعر ایرانی عصر صفویه که به هند رفته اند، پس از صائب تنها چند تن برجسته اند و عرفی بی گمان از نخستین برجستگان این دوره است. . شگفتا! با آنکه چه در هند و چه در ایران، از شعر او استقبال می شده است و درباره او نوشته اند: او و حسین ثنایی، از شعر عجب طالعی دارند که هیچ کوچه و بازاری نیست که کتاب فروشان، دیوان این دو کس را در سر راه گرفته نایستند و عراقیان و هندوستانیان نیز به تبرک می خزند، قبول خاطر و لطف سخن خداداد است.

کتاب به گزینه شعر عرفی شیرازی

عرفی شیرازی
مولانا محمد بن خواجه زین‌الدین علی بن جمال‌الدین شیرازی ملقب به جمال‌الدین و متخلص به عرفی از مشاهیر و شعرای قرن دهم هجری قمری در شیراز است. البته میان تذکره‌نویسان و تاریخ‌نویسان دربارهٔ نام دقیق او اختلاف نظر زیادی وجود دارد.به کمال فضل و دانش و لطیفه‌گویی و حاضرجوابی معروف است و طرزی مخالف مسلک قدما در شعر در پیش گرفته و غالباً در اثر کثرت تشبیهات و استعارات او، اصل مقصود در شعرش مبهم می‌ماند. چند بار به هندوستان رفته و در دربار اکبر شاه گورکانی تقرب یافت...
دسته بندی های کتاب به گزینه شعر عرفی شیرازی