کتاب نظریه سنجش در علوم اجتماعی

Reliability and Validity Assessment
ارزیابی پایایی و اعتبار
کد کتاب : 36254
مترجم :
شابک : 978-6220602439
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 100
سال انتشار شمسی : 1398
سال انتشار میلادی : 1979
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 22 اردیبهشت

معرفی کتاب نظریه سنجش در علوم اجتماعی اثر مجموعه ی نویسندگان

این کتاب مقدمه ای ساده و سلیس بر نظریه ی سنجش در علوم اجتماعی است. کارمینز و زلر اعتبار و پایایی را تعریف می کنند و به سه نوع اصلی اعتبار، یعنی اعتبار وابسته به معیار و اعتبار محتوا و اعتبار سازه، می پردازند. نویسندگان شرح موجزی از نظریه ی آزمون کلاسیک با تأکید بر سنجه های هم ارز ارائه می کنند و چهار روش ارزیابی پایایی، یعنی روش آزمون و آزمون مجدد و روش فرم جایگزین و روش تنصیف و روش همخوانی درونی، را به روشنی تشریح می کنند. آن ها با استفاده از ارزیابی پایایی به تصحیح تقلیل همبستگی دومتغیره ی ناشی از خطای تصادفی سنجش می پردازند و در پایان، کاربرد تحلیل عامل در ارزیابی اعتبار و پایایی مجموعه ای از سنجه ها را بررسی می کنند.

کتاب نظریه سنجش در علوم اجتماعی