کتاب شمایل نگاری خدا و موجودات فراطبیعی

Visual Representation of the Divine and the Numinous in Early Achaemenid Iran
در هنر ابتدایی هخامنشی
کد کتاب : 36494
مترجم : علی اصغر سلحشور
شابک : 978-6220403081
قطع : وزیری
تعداد صفحه : 183
سال انتشار شمسی : 1399
نوع جلد : زرکوب
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : ---

معرفی کتاب شمایل نگاری خدا و موجودات فراطبیعی اثر مارک گریسون

هخامنشی، از دورۀ کوروش کبیر تا داریوش اول را بررسی کرده، اما پیش از آن به درستی پیش زمینۀ تاریخی چنین شمایل نگاری هایی در ایران را در محوطه هایی چون حسنلو، مارلیک، شوش و غیره واکاوی کرده است. نگارنده به منظور واکاوی بازنمایی بصری و شمایل نگاری خدا و موجودات فراطبیعی دورۀ ابتدایی هخامنشی، بیشتر به اثر مهرهای بایگانی های تخت جمشید به ویژه باروری تخت جمشید پرداخته است؛ هرچند در این میان به کتیبه های سلطنتی و نقوش برجستۀ هخامنشی در بیستون، تخت جمشید و نقش رستم نیز نگاهی داشته، از سویی، به منابعی چون تواریخ هرودوت و اوستا نیز استناد کرده است. پس از توصیف و تشریح همۀ این منابع و نمونه ها، در آخر به جمع بندی مطالب در خصوص شمایل نگاری خدا و موجودات فراطبیعی در هنر ابتدایی هخامنشی می پردازد.

کتاب شمایل نگاری خدا و موجودات فراطبیعی

دسته بندی های کتاب شمایل نگاری خدا و موجودات فراطبیعی