کتاب داستانک های شنبه تا پنج شنبه 4

Dastanak
(برگ قلقلکی و 5 داستانک دیگر)
کد کتاب : 36829
شابک : 978-9645362216
قطع : رحلی
تعداد صفحه : 12
سال انتشار شمسی : 1394
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 3
زودترین زمان ارسال : 5 بهمن
فریبرز لرستانی
فریبرز لرستانی متولد سال ١٣۴٧ در کرمانشاه است. او آثاری چون «بزک سر به هوا»، «وقتى خیلى کوچولو بودم»، «گربه‌ى عجیب»، «قشنگ‌تر از شعر»، «موش دم‌بریده» و «مادر پروانه‌ها» را در کارنامه خود دارد.
قسمت هایی از کتاب داستانک های شنبه تا پنج شنبه 4 (لذت متن)
صبح بود و من از لای در حیاط کوچه را نگاه می کردم. عمو رفتگر با آن جاروی بلندش آمد تا کوچه را جارو بزند. او به برگ های خشک کنار دیوار نگاه کرد و جارویش را روی برگ ها کشید. برگ ها قلقلکشان آمد و خش خش خندیدند. عمو رفتگر دوباره جارویش را بیش تر روی برگ ها کشید. برگ ها آن قدر قلقلکشان گرفت که از دست او فرار کردند. یک برگ قرمز توی هوا چرخید و چرخید و تا لای در حیاط خانه ما جلو آمد و آن جا روی زمین نشست. برگ قرمز کنار پای من می لرزید و ریزه ریزه می خندید. من از زرنگی برگ قرمز خنده ام گرفت. فوری در را بستم تا عمو رفتگر او را نبیند. این داستانک با عنوان «برگ قلقلکی» به همراه پنج داستانک دیگر در مجموعۀ حاضر به چاپ رسیده است. عناوین داستانک ها عبارت اند از: مثل انار؛ باد مهربان؛ جشن خیلی بزرگ؛ کشتی گیر مهربان؛ و دوستان پدر.