کتاب اسکندر نامه

İskendernâme
کد کتاب : 37815
مترجم :
شابک : 978-9641650850
قطع : وزیری
تعداد صفحه : 1340
سال انتشار شمسی : 1392
نوع جلد : جلد سخت
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 13 بهمن
تعداد جلد : 2

معرفی کتاب اسکندر نامه اثر باقی محمد بن مولانا یوسف

متن حاضر داستانی از اسکندر است که روایتی تازه از این شخصیت افسانه ای، اسطوره ای و تاریخی را ارائه می دهد. در نسخة اساس این متن، نامی از راوی داستان برده نشده است. تاریخ تحریر متن سال 1035 هجری است و کشمکش های مذهبی زمانة راوی بر متن اسکندرنامه اثر داشته است. راوی سروده های متقدّمان دربارة قصة اسکندر را به خوبی می شناخته و از شاهنامة فردوسی، شرف نامه و اقبال نامة نظامی و خردنامة جامی استفادة فراوان برده است. کتاب حاضر که در دو جلد تنظیم شده، متن تصحیح شدة این نسخه از اسکندر نامه است که به اهتمام «دکتر حسین اسماعیلی» صورت گرفته است.

کتاب اسکندر نامه