کتاب تکنیکهای عملیات روانی

Psychiatric operation techniques
و شیوه های مقابله
کد کتاب : 38146
شابک : 978-9640214688
قطع : وزیری
تعداد صفحه : 408
سال انتشار شمسی : 1398
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 5
زودترین زمان ارسال : 13 بهمن

معرفی کتاب تکنیکهای عملیات روانی اثر رضا جنیدی

موضوع کتاب حاضر، بررسی جنگ نرم در چهارچوب نقش و کارکرد قدرت، امنیت و تهدید نرم و شرح مسأله انقلاب نرم در قالب نظریه امنیتی است.
مطالب اثر در دو بخش کلّی و شش فصل تدوین و تنظیم شده است. چهار دیدگاه نظری درباره انقلاب نرم در فصل نخست تحلیل و بررسی شده است. قدرت نرم، تهدید نرم و امنیت نرم در فصول دوم تا چهارم کتاب تشریح شده و در هر فصل به تعاریف، ماهیت، ویژگی ها، ابزار و شیوه های عمل این مولفه ها اشاره شده است. الگوهای ارتباطی قدرت، امنیت و تهدید نرم و الگوی فرآیندی انقلاب نرم، محورهای اصلی دو فصل پایانی کتاب است. نگارنده در این پژوهش تلاش کرده تا مدل های ارتباطی میان مولفه های جنگ نرم و همبستگی عناصر شناختی شامل افکار و باورها و رفتارها را مورد تحلیل قرار دهد.

کتاب تکنیکهای عملیات روانی