کتاب می خواهمت ای خواسته ی غیرحضوری

Persian poetry
کد کتاب : 38394
شابک : 978-6003674325
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 88
سال انتشار شمسی : 1396
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 13 بهمن
محمد سلمانی
محمد سلمانی متولد سال 1334 و یکی از شاعران خوب و توانای معاصر است که اگرچه در محافل رسمی و رسانه ها کمتر از او یاد می شود، در میان اهالی ادب چهره ای برجسته و شناخته شده است. محمد سلمانی را بیشتر به خاطر غزلیاتش می شناسیم. آنچه که غزلیات محمد سلمانی را از دیگر شاعران معاصر متمایز می کند، زبان انتقادی و البته پوشیده گویی و کنایه آمیز گویی در اشعار اوست. محمد سلمانی خود را با کتاب “غزل زمان” به جامعه شعری معرفی کرد.
دسته بندی های کتاب می خواهمت ای خواسته ی غیرحضوری
قسمت هایی از کتاب می خواهمت ای خواسته ی غیرحضوری (لذت متن)
ما اگر از بین مان دیوار برداری کنیم - می شود با کوه کن هم ذات پنداری کنیم - عاقبت بی گفت و گو فردای شیرین می رسد - از همین حالا اگر با عشق همکاری کنیم - عشق می گوید که هنگام دخالت های عقل - ما دو تا باید کمی هم خویشتن داری کنیم - عقل می گوید که دیواری ست بین ما و عشق - عشق می گوید چرا همسایه آزاری کنیم؟ ریشه ی آتش پرستی از پرستیدن که نیست - یعنی از حیثیت آتش پرستاری کنیم - کار ما آتش پرستی نیست کار عاشقی ست - عشق را باید که در دل ها نگه داری کنیم