کتاب لیبرالیسم معنا و تاریخ آن

Liberalism: its Meaning and History
کد کتاب : 38603
مترجم :
شابک : 978-9643055981
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 250
سال انتشار شمسی : 1391
سال انتشار میلادی : 1958
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 3
زودترین زمان ارسال : ---

معرفی کتاب لیبرالیسم معنا و تاریخ آن اثر سالوین شاپیرو

کتاب حاضر طی دو بخش سامان یافته است. بخش نخست شامل مباحثی درباره معنا و نحوه شکل گیری لیبرالیسم همچنین "تکامل سیاسی و اقتصادی و اجتماعی لیبرالیسم "در کشورهای بریتانیا، فرانسه، ایتالیا، و آمریکا است .در پایان این بخش مهم ترین ارزش های پایدار لیبرالیسم (مانند :حفظ و حمایت از حقوق مدنی، آزادی عقیده، برابری سیاسی، و مدنی، و امنیت) به اختصار توضیح داده شده است .بخش دوم شامل 50متن کوتاه برگزیده درباره لیبرالیسم است که نگارنده، آنها را از منابع متعدد گردآوری کرده است .برخی از این منابع عبارت اند از" :هابهاوس :لیبرالیسم و فرد"، "سقراط :آزادی اندیشه"، "دکارت :روش های استدلالی"، "کوندورسه :معنای ترقی"، "جان لاک :دین بی ارتباط با حکومت"، "ولتر :عقل و تحمل"، "اسمیت :مزایای شغل آزاد"، "منتسکیو :تفکیک قوای حکومت"، "روسو :تاویل و تفسیر قرارداد اجتماعی"، "ریکاردو :در باب کار و تجارت آزاد"، "اسپنسر :بقای اصلح اقتصادی"، "بنتام :اصل فایده عملی"، "توکویل :توسعه اصل برابری "و "هل :دولت در مقام اندیشه الهی ."در بخشی از کتاب درباره لیبرالیسم چنین آمده است" :لیبرالیسم فلسفه ای سیاسی است که بر حقوق مدنی و سیاسی افراد اهمیت بسیاری قائل است .لیبرال ها خواستار تضمین قلمروی اساسی برای آزادی شخصی شامل آزادی وجدان، بیان، انجمن، اشتغال هستند و تاکید می کنند که دولت نباید جز برای حمایت از دیگران، در برابر زیان، در این امور مداخله کند .بنابراین لیبرال به حزب و سیاستی گفته می شود که در برابر آمریت طلبی (فلسفه ای که می گوید برخی از افراد حق دارند بدون مشورت با دیگران و رعایت نظر آنان هر کاری بکنند و مصون از پرسش باشند)، طرفدار آزادی است .لیبرالیسم در مقام فلسفه، نظامی بسته از تفکر با اصول ثابت و تغییر ناپذیر نیست .لیبرالیسم را شاید بتوان نگرشی به زندگی و مسائل آن وصف کرد که بر ارزش های آزادی برای افراد، اقلیت ها و کل ملت تاکید می کند .آزادی فرد، آزادی وجدان، حکومت با رضایت و خواست مردم برابری حقوق، مهم ترین اصول لیبرالیسم هستند ."

کتاب لیبرالیسم معنا و تاریخ آن