کتاب برنامه ریزی استراتژیک کاربردی

Applied Strategic Planning
کد کتاب : 38785
شابک : 978-6007317891
قطع : وزیری
تعداد صفحه : 326
سال انتشار شمسی : 1394
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 4
زودترین زمان ارسال : ---

معرفی کتاب برنامه ریزی استراتژیک کاربردی اثر حمیدرضا رضوانی

در فصل اول مفاهیم زیر بنایی مدیریت استراتژیک شامل نگرش استراتیک و ارتباط ان با سایر نگرش های مدیریتی، مفهوم و سطوح استراتژی، مفهوم و الگوی مدیریت استراتژیک و نیز یک الگوی جامع برای برنامه ریزی استراتژیک ارائه می شوداین الگو چار چوب کتاب را شکل میدهد.
فصل دوم به اولین مرحله الگوی جامع برنامه ریزی استراتژیک که مرحله شروع نام دارد می پردازد. در این مرحله ماموریت سازمان (مقصد استراتژیک) و بیانیه ای ان تهیه می شود مرحله دوم این الگو مرحله ورودی نام دارد که به برسی محیط خارجی و داخلی سازمان می پردازد.
فصل سوم به نحوی بررسی محیط خارجی و فصل چهارم به نحوی بررسی محیط داخلی می پردازد سومین مرحله این الگوی جامع مرحله مقایسه نام دارد در فصل پنجم استراتژی های سطح واحد های وظیفه ای یا کارکردی توضیح داده یشود آخرین مرحله این الگو ارزیابی انتخاب واولویت بندی استراتژیک هاست که در فصل هشتم رو شها و ماتریس های مربوط به آن شرح داده شده است.

کتاب برنامه ریزی استراتژیک کاربردی

دسته بندی های کتاب برنامه ریزی استراتژیک کاربردی