کتاب پیوند خرد و اسطوره در شاهنامه

Shahnameh
کد کتاب : 39063
شابک : 978-6001210860
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 334
سال انتشار شمسی : 1389
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 7 بهمن

معرفی کتاب پیوند خرد و اسطوره در شاهنامه اثر سید کاظم موسوی

آنچه خرد و اسطوره را در شاهنامه به هم پیوند میدهد و فردوسی را در سازگار کردن ناسازها یاری میکند و شاهنامه را عرصة پارادوکس زیبای خرد و اسطوره میسازد «نیکی» است. نیک اندیشی و نیککرداری حکم مشترک خرد و اسطوره است. در کتاب حاضر سعی شده است پیوند خرد و اسطوره در هر سه بخش شاهنامه مورد بررسی قرار گیرد و نمادها و نشانه هایی که از یک سو اسطوره ای و از سوی دیگر خردگرا هستند، تحلیل شود. نویسنده در کتاب به خرد و اسطورة پنهان در لایه های زیرین داستانها پرداخته است و برای روشن شدن مطالب ابتدا تعریف خرد و اسطوره و ابعاد و جنبه های این مفاهیم در متون کهن و شاهنامه را مورد بررسی قرار داده و چگونگی پیوند با گسست آنها را شرح میدهد. برخی از عنوانهای مطالب کتاب عبارت اند از: تعریف اسطوره و تحلیل تطبیقی آن؛ خرد در شاهنامه و ویژگیهای آن؛ شهریاری و شهریاران؛ وزیران، رایزنان و راهنمایان؛ پهلوانی و پهلوانان؛ زنان؛ طبیعت؛ مفاهیم و باورها و...

کتاب پیوند خرد و اسطوره در شاهنامه

دسته بندی های کتاب پیوند خرد و اسطوره در شاهنامه