کتاب اسطوره متن بنیافرهنگی

Ostoure-ye Matn
(حضور شاهنامه در فرهنگ ها و زبان های جهان)
کد کتاب : 39066
شابک : 978-6001210105
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 226
سال انتشار شمسی : 1388
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 7 بهمن

معرفی کتاب اسطوره متن بنیافرهنگی اثر مجموعه ی نویسندگان

برخی از آثار، همواره از بستر فرهنگی و زبانی نخستین خود گذر می کنند و کشورها و فرهنگ های دیگر را در گستره های گوناگون دربرمی گیرند. این اسطورة متن های جهانی نقشی اساسی در برقراری ارتباط میان فرهنگ های گوناگون دارند. این آثار، تجربیات قوی و فرهنگی را به تجربیاتی جهانی و جوامع گوناگون را به یک بدنة واحد انسانی تبدیل می کنند. «شاهنامه» بزرگ ترین اسطورة متن ملی در فرهنگ ملی، از این گونه آثار است که با درنوردیدن مرزهای زبانی و فرهنگی و راه یافتن در متن فرهنگ ها و زبان های دیگر، به نوعی، بخشی از ضمیر ناخودآگاه آنها شده است. مجموع مقالات حاضر با هدف نمایش و بررسی گسترة حضور فراملی شاهنامه در فرهنگ ها و زبان های مهم دنیا فراهم آمده است. این مقالات به قلم نویسندگان مختلف نگاشته شده است.

کتاب اسطوره متن بنیافرهنگی