کتاب مجموعه مقالات فرهنگ در عصر جهانی شدن

Farhang dar asr-e jahani shodan
چالش ها و فرصت ها
کد کتاب : 39818
شابک : ‎964-3341259‬
قطع : وزیری
تعداد صفحه : 431
سال انتشار شمسی : 1382
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 1 بهمن
دسته بندی های کتاب مجموعه مقالات فرهنگ در عصر جهانی شدن
قسمت هایی از کتاب مجموعه مقالات فرهنگ در عصر جهانی شدن (لذت متن)
یکی از تحولات کم و بیش محسوس و فراگیر دهه پایانی قرن بیستم، پایان جنگ سرد و در نتیجه ختم مجادلات ایدئولوژیکی در عرصه سیاست های جهانی و مطرح شدن فرهنگ به عنوان «پارادایم» جایگزین بود. در آغاز قرن بیست و یکم، بسیاری از اندیشه ورزان و نظریه پردازان از این طریق کوشیده اند تغییر و تحولات سیاسی - اقتصادی جهان را مورد ارزیابی قرار دهند. تفسیر فرهنگی از جهان در حال تحول با ذائقه ما شرقی ها سازگاری بیشتری دارد؛ زیرا به یک تعبیر، آنچه که بیش از هر عاملی شرق و غرب را از هم متمایز می کند همانا فرهنگ پرمایه و ریشه دار شرقی هاست که در برخی مقاطع تاریخی حتی باعث زحمت و دردسر آنها شده است. این یک امر طبیعی است که فرهنگ های کهن و تمدن های با سابقه شرق در برخورد با تظاهرات صوری و ماهوی جهان گرایی از خود واکنش نشان دهند و دچار نوعی دلواپسی و دغدغه خاطر باشند.