محمدرضا افضلی

محمدرضا افضلی

محمدرضا افضلی مترجم و نویسنده ایرانی متولد سال 1354 می باشد.

کتاب های محمدرضا افضلی

چه می شد اگر…


چه می شد اگر…


چه می شد اگر…


چه می شد اگر…


چه می شد اگر…


خزندگان


جانوران


حشرات


ماهی ها


پستانداران


دایناسورها


جانوران در خطر انقراض


گرم شدن زمین


دوزیستان


وال ها


پرندگان


آب سنگ های مرجانی


قنات مظهر روشنایی


اسب ها و اسب چه ها


داستان قنات


معماری


نیکولاوس کوپرنیک


یوهان گوتنبرگ


ماری کوری


آلگزاندر گراهام بل