علی فلاح ربیع

علی فلاح ربیع

دکتر علی فلاح ربیع متولد سال 1342 ، دکترای فلسفه غرب، دانش آموخته حوزه علمیه قم (خارج فقه و اصول) و دانش آموخته موسسه امام خمینی (ره) می باشد. وی عضو هیئت علمی دانشگاه، مولف کتاب های متعدد در حوزه فلسفه غرب، فلسفه و کلام اسلامی، موضوعات سیاسی، اجتماعی، مقالات متعدد در حوزه های ذکر شده و... است.

کتاب های علی فلاح ربیع