آمنه ابراهیم زاده طاری

آمنه ابراهیم زاده طاری

آمنه ابراهیم زاده طاری متولد سال 1360، نویسنده  با حوزه های تخصصی: ریاضیات راهنمای اموزشی (متوسطه), ریاضیات کتاب‌های درسی ازمون‌ها و تمرین‌ها (متوسطه), ریاضیات ازمون‌ها و تمرین‌ها (متوسطه) است.

کتاب های آمنه ابراهیم زاده طاری

کتابی برای نمایش وجود ندارد !