بردیا حسام

بردیا حسام

بردیا حسام متولد سال 1356، نویسنده ایرانی  با حوزه های تخصصی ریاضیات مسابقه‌ها, ریاضیات ازمون‌ها و تمرین‌ها (ابتدایی), المپیادها (ریاضیات), ریاضیات مسایل، تمرین‌ها و غیره می باشد.

کتاب های بردیا حسام

کتابی برای نمایش وجود ندارد !