اسمعیل بابلیان

اسمعیل بابلیان

اسماعیل بابلیان دانشمند در زمینه آنالیز عددی اهل ایران است. تا کنون بیش از ۶۰ مقاله بین‌المللی در زمینه‌های مختلف آنالیز عددی منتشر کرده است. وی در تألیف چندین کتاب درسی ایران نقش داشته است. دکتر اسمعیل بابلیان، پژوهشگر و استاد ریاضی کاربردی - آنالیز عددی، فرزند حسین متولد 1325 در اصفهان است. ایشان در حال حاضر عضو هیئت علمی گروه کامپیوتر دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر دانشگاه خوارزمی هستند.

کتاب های اسمعیل بابلیان

کتابی برای نمایش وجود ندارد !