غلامعباس پارسافر

غلامعباس پارسافر

غلامعباس پارسافر متولد سال 1331، نویسنده ایرانی با حوزه های تخصصی شیمی فیزیک, شیمی, معادله حالت, شیمی راهنمای اموزشی, سیال چگال, شیمی ازمونها و تمرینها (عالی) می باشد.

کتاب های غلامعباس پارسافر

کتابی برای نمایش وجود ندارد !