سارا کریم زاده

سارا کریم زاده

نویسنده و مولف و رمان نویس ایرانی است. اولین کتاب او به نام "بی خداحافظی برو" در سال 95 توسط نشر چشمه منتشر شد. رمان های او اغلب جلوه های اجتماعی را نشان می دهد و به مسائل جامعه می پردازد.وی از نویسنده هایی است که تازه شروع به فعالیت کرده است و با نشر چشمه فعالیت می کند.

کتاب های سارا کریم زاده