امیلی بومون

امیلی بومون

امیلی بومون (Émilie Beaumont) نام مستعار جانین بودینو (Janine Boudineau)، مدیر گروه کودکان Fleurus ditions ، نویسنده کتاب های کودکان است.
در سال 2012 ، جانین و دنیل بودینو، در منشاء موفقیت بزرگ خانه خود، 25مین سالگرد سریال تصاویر را جشن گرفتند و اکنون با چهل زبان پخش می شوند.

کتاب های امیلی بومون

آشنایی با جانوران کوچک


آشنایی با بچه های حیوانات


آشنایی با طبیعت


آشنایی با جنگل


آشنایی با حیوانات وحشی


آشنایی با حرکت


آشنایی با حمل و نقل


آشنایی با اعضای بدن


آشنایی با رشد بدن


آشنایی با اسباب بازی ها


آشنایی با لباس پوشیدن


آشنایی با سبزیجات


آشنایی با خوراکی ها


آشنایی با میوه ها


آشنایی با حیوانات مزرعه


فوتبال بازی می کنم


توله سگ


جوجه پنگوئن


کره اسب


بچه خرگوش


پیلا پری می شود


مینا منشی می شود


راشین آرایشگر می شود


شیده شعبده باز می شود


تانی تولد می گیرد


دایره المعارف اختراعات


فرین فروشنده می شود


پوری دامپزشک می شود


ماری مامان می شود


شیلا آشپز می شود


دینا خانه دار می شود


لونا معلم می شود


کیتی دکتر می شود


کامیون می رانم


موتور می رانم


با موتورها آشنا می شوم


خورشید


زیردریایی ها


پروانه ها


دایره المعارف حمل و نقل


دایره المعارف جنگل