امیلی بومون

امیلی بومون

امیلی بومون (Emilie Beumum) نام مستعار جانین بودینو (Janine Boudineau)، مدیر گروه کودکان Fleurus ditions ، نویسنده کتاب های کودکان است.
در سال 2012 ، جانین و دنیل بودینو، در منشاء موفقیت بزرگ خانه خود، 25مین سالگرد سریال تصاویر را جشن گرفتند و اکنون با چهل زبان پخش می شوند.

کتاب های امیلی بومون

آشنایی با جانوران کوچک


آشنایی با بچه های حیوانات


آشنایی با طبیعت


آشنایی با جنگل


آشنایی با حیوانات وحشی


آشنایی با حرکت


آشنایی با حمل و نقل


آشنایی با اعضای بدن


آشنایی با رشد بدن


آشنایی با اسباب بازی ها


آشنایی با لباس پوشیدن


آشنایی با سبزیجات


آشنایی با خوراکی ها


آشنایی با میوه ها


آشنایی با حیوانات مزرعه


فوتبال بازی می کنم


جوجه پنگوئن


کره اسب


بچه خرگوش


مینا منشی می شود


شیده شعبده باز می شود


تانی تولد می گیرد


فرین فروشنده می شود


پوری دامپزشک می شود


دینا خانه دار می شود


ماری مامان می شود


شیلا آشپز می شود


کیتی دکتر می شود


کامیون می رانم


موتور می رانم


پیلا پری می شود


راشین آرایشگر می شود


لونا معلم می شود