امیلی بومون

امیلی بومون

امیلی بومون (Émilie Beaumont) نام مستعار جانین بودینو (Janine Boudineau)، مدیر گروه کودکان Fleurus ditions ، نویسنده کتاب های کودکان است.
در سال 2012 ، جانین و دنیل بودینو، در منشاء موفقیت بزرگ خانه خود، 25مین سالگرد سریال تصاویر را جشن گرفتند و اکنون با چهل زبان پخش می شوند.

کتاب های امیلی بومون

کامیون می رانم


موتور می رانم


آشنایی با جانوران کوچک


توله سگ


آشنایی با جنگل


آشنایی با حیوانات وحشی


آشنایی با حرکت


آشنایی با حمل و نقل


آشنایی با لباس پوشیدن


آشنایی با سبزیجات


جوجه پنگوئن


کره اسب


بچه خرگوش


فوتبال بازی می کنم


آشنایی با بچه های حیوانات


آشنایی با طبیعت


آشنایی با خوراکی ها


آشنایی با میوه ها


آشنایی با حیوانات مزرعه


آشنایی با اعضای بدن


آشنایی با رشد بدن


آشنایی با اسباب بازی ها


شیده شعبده باز می شود


تانی تولد می گیرد


پیلا پری می شود


مینا منشی می شود


راشین آرایشگر می شود


دایره المعارف اختراعات


فرین فروشنده می شود


پوری دامپزشک می شود


دینا خانه دار می شود


لونا معلم می شود


کیتی دکتر می شود


ماری مامان می شود


شیلا آشپز می شود


با موتورها آشنا می شوم


خورشید


زیردریایی ها


پروانه ها


دایره المعارف حمل و نقل