خدیجه قاسمی

خدیجه قاسمی

خدیجه قاسمی، در بهار سال 1340 در روستایی از جنوب خراسان به دنیا آمد. چون پدرش پیش از تولد او برای کار به تهران رفته بود و قصد بازگشت نداشت لذا شش ماهه بود که برای همیشه به تهران کوچ کرد. سالهای شیرین دوران کودکیاش را با قصه های رویایی و رنگین مادرش و بعد کتاب قصه هایی که میخواند، گذراند. خیلی زود ازدواج کرد اما تحصیلاتش را ادامه داد و لیسانس ادبیات فارسی گرفت. او در یک خانواده اهل تحصیل و مطالعه به سر می برد. دو دختر و دو پسر دارد. دختر بزرگش نویسنده، مترجم و ترانهسرا است. دختر دومش با نوشتن آثاری چون "پت و مت"،"کت و مت"و فیلمنامه طنز "مرد زشت"طنز نویس است. پسرانش نیز دانشجو اهل موسیقی و ترانه سرا هستند. همسرش نیز شاعر، نویسنده، منتقد و استاد دانشگاه است .در کودکی مادرش هر شب برای او و خواهر و برادرهایش افسانه های قشنگی تعریف میکرد، مخصوصاً داستان منظوم زرد پری و سبز پری را به صورت خیلی قشنگ و با احساس برایشان میخواند. قاسمی قبل از نوشتن رمان چند فیلمنامه و تعدادی سریال تلویزیونی نیز نوشته است. در واقع علاقه اصلی او نوشتن فیلمنامه است اما بدلیل نداشتن ارتباط برای تبدیل به فیلم به نوشتن رمان روی آورده است.

کتاب های خدیجه قاسمی

هیچ هیچ شدن


مسافران مه


روی جاده نمناک