زهرا پورقربان

زهرا پورقربان

زهرا پورقربان نویسنده ی متولد سال 1332 ، ساکن محله «انقلاب» است که پس از حدود 3 دهه تلاش مستمر با دست‌های خالی، اکنون از یک شهروند گمنام به یک نویسنده قابل با 24جلد کتاب تبدیل شده است.

کتاب های زهرا پورقربان

با شما که رودرواسی ندارم!