ناصر ندیمی

ناصر ندیمی

ناصر ندیمی زاده ۲۹ فروردین ۱۳۵۷ در آبادان، شاعری خلاق و تصویرساز است. او تا کنون 9 مجموعه شعری به نام‎های «غروب این حوالی»، «راس و دروغش گردن مردم»، «ششدانگ آبادان»، «این شناسنامه رسمی و معتبر»، «جناب جنگ»، «آبادان ۵ کیلومتر»، «به زنی در حوالی تهران»، «ادبیات شهر من جنگ است» و «29 فروردین 57» راهی بازار نشر کرده است. او در آغاز اشعاری نرم و لطیف می‌سرود اما در ادامه حیات شاعری خود رو به سرودن اشعار اجتماعی انتقادی آورد تا بدین طریق رسالت شاعری خود را ادا کند. 

کتاب های ناصر ندیمی

به زنی در حوالی تهران