محسن عاصی

محسن عاصی

محسن عاصی متولد سال 1365 ، شاعر و داستان نویس ایرانی است. او دارای مدرک مهندسی مکانیک می باشد.

کتاب های محسن عاصی

خون به پا خواهد شد!