قاسم روبین

قاسم روبین

قاسم روبین مترجم ایرانی فعالیت خود را از سال ۱۳۵۷ آغاز کرده و تاکنون در حوزه ترجمه داستان، نقد سینمایی و به خصوص نقاشی به کارش ادامه داده است.

کتاب های قاسم روبین

شاهکار هنری چیست؟


۴۵,۰۰۰ | ۳۶,۰۰۰ تومان

گفت و گوی دوراس / گدار


۱۹,۵۰۰ | ۱۵,۶۰۰ تومان

پاریس دوراس


۱۲,۵۰۰ | ۱۰,۰۰۰ تومان

ساوانا بای


۸,۵۰۰ | ۶,۸۰۰ تومان

عاشق


۱۲,۰۰۰ | ۹,۶۰۰ تومان

نوع بشر


۳۹,۵۰۰ | ۳۱,۶۰۰ تومان

ابان،سابانا،داوید


۱۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰ تومان

نوشتن و همین و تمام


۱۳,۰۰۰ | ۱۰,۴۰۰ تومان

گفتا که خراب اولی


۱۲,۰۰۰ | ۹,۶۰۰ تومان

نایب کنسول


۱۳,۰۰۰ | ۱۰,۴۰۰ تومان

درد


۱۶,۰۰۰ | ۱۲,۸۰۰ تومان

مکان های مارگریت دوراس


۹,۵۰۰ | ۷,۶۰۰ تومان

شیدایی لل. و. اشتاین


۱۸,۰۰۰ | ۱۴,۴۰۰ تومان

نگاه و صدا


۱۲,۰۰۰ | ۹,۶۰۰ تومان

نقاشی از روی آثار مشاهیر


۲۲,۰۰۰ | ۱۷,۶۰۰ تومان

روش نقاشی سومی


۸,۰۰۰ | ۶,۴۰۰ تومان

نقاشی از منظره


۱۱,۰۰۰ | ۸,۸۰۰ تومان

نقاشی با آبرنگ


۲۲,۰۰۰ | ۱۷,۶۰۰ تومان

اصول نقاشی با رنگ روغن


۲۲,۰۰۰ | ۱۷,۶۰۰ تومان

نقاشی با مداد رنگی


۱۱,۰۰۰ | ۸,۸۰۰ تومان

کارنامه فرانچسکو رزی


۲۲,۰۰۰ | ۱۷,۶۰۰ تومان

فیلمنامه فروید


۳۵,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰ تومان