مرتضی نیک پایان

مرتضی نیک پایان

مرتضی نیک‌پایان، متولد 4 خرداد 1344 در اصفهان، کارشناس ارشد ادبیات نمایشی و پژوهش هنر از دانشکده ی هنرهای زیبا دانشگاه تهران بود. او حدود 10 سال به‌عنوان مدیر انجمن سینمای جوانان اصفهان فعالیت می‌کرد. نیک‌پایان، طی این سال‌ها، افراد زیادی را به حوزه فیلم و هنر معرفی کرده بود. او بدون سخت‌گیری پذیرای جوانان بود و حتی فیلم‌سازانی که در انجمن دوره ندیده بودند، جذب می‌کرد و وسایل لازم را در اختیار آن‌ها قرار می‌داد تا فیلم بسازند و رشد کنند.

کتاب های مرتضی نیک پایان

ساعت پرتقال