امینه سوگی ازدمار

امینه سوگی ازدمار

امینه سوگی ازدمار (Emine Sevgi Özdamar) نویسنده، کارگردان و بازیگر ترک تبار است که در آلمان اقامت دارد و سالها در آنجا اقامت دارد. هنر ازدامار از این جهت منحصر به فرد است که تحت تأثیر تجربیات زندگی او قرار دارد، که در طول آشفتگی هر دو کشورهای آلمان و ترکیه را درگیر می کند. یکی از برجسته ترین موفقیت های وی کسب جایزه Ingeborg Bachmann در سال 1991 است.
کارهای ادبی ازدمار بسیار مورد توجه علمی قرار گرفته است. او که عاشق شعر بود، الهام بخش زیادی در آثار هاینریش هاینه و برتولت برشت پیدا کرد، به ویژه از آلبومی از آهنگ های دومی که در دهه 1960 در برلین خریداری کرده بود. او بعداً تصمیم گرفت که با شاگرد برشت بنو بسون در برلین، جایی که در حال حاضر اقامت دارد، درس بخواند.

کتاب های امینه سوگی ازدمار

پل شاخ زرین