م امیرکیانی

م امیرکیانی

مصطفي امير كياني از سال 1338 نويسندگي را در روزنامه كيهان آغاز كرد. وي دوره روزنامه نگاري را در دانشگاه تهران به پايان برد. او رشته روانشناسي را نيز در مدرسه عالي پاريس سپري كرده است. وي در نشريات گوناگوني همچون اميد ايران ، تهران مصور ، سپيد و سياه ، صبح امروز و... فعاليت داشته است. اميركياني در كنار حرفه روزنامه نگاري به نوشتن داستان كوتاه و رمان روي آورد. او كارهاي خود را ابتدا از سال 1342 و به صورت پاورقي در مجله امروز به چاپ رساند.گروه : علوم انسانيرشته : روان شناسيوالدين و انساب : مصطفي امير كياني نويسنده و روزنامه نگار و سردبير مجله « مصاحبه » ، از سال 1338 نويسندگي را در روزنامه كيهان آغاز كرد.تحصيلات رسمي و حرفه اي : مصطفي امير كياني دوره روزنامه نگاري را در دانشگاه تهران به پايان برد. او رشته روانشناسي را نيز در مدرسه عالي پاريس سپري كرده است.فعاليتهاي آموزشي : مصطفي امير كياني از سال 1338 نويسندگي را در روزنامه كيهان شروع كرد. وي در نشريات گوناگوني همچون اميد ايران ، تهران مصور ، سپيد و سياه ، صبح امروز و... فعاليت داشته است. اميركياني در كنار حرفه روزنامه نگاري به نوشتن داستان كوتاه و رمان روي آورد. او كارهاي خود را ابتدا از سال 1342 و به صورت پاورقي در مجله امروز به چاپ رساند.آرا و گرايشهاي خاص : مصطفي امير كياني در رمان نويسي توجه ويژه اي به مسائل روز دارد. وي مسائل مبتلا به جامعه را با گرايش روانشناختي مورد بررسي قرار داده ، و حوادث جامعه را به صورت رمان هاي اجتماعي تاليف مي نمايد. آثار وي جنبه قوي رئاليستي دارد و بخش عمده آن برگرفته از حوادث دهه هاي 40 و 50 مي باشد. امير كياني در حوزه رمان نويسي بيشتر سبك جريان سيال ذهن را به دليل داشتن زمينه روانشناسي مي پسندد. او در چگونگي خلق آثار خود بيان مي كند كه « من صحنه را ايجاد مي كنم و بعد شخصيت هاداستان را پيش مي برند. »آثار : بازپرس شعبه دوم ، درخت ها ايستاده مي ميرند ، ستاره هاي كاغذي ويژگي اثر : در اين اثر علاوه بر رويدادهاي اجتماعي ، به فرهنگ لمپنيسم نيز اشاره شده است.4 قلعه درماندگان ويژگي اثر : اين اثر يك داستان تحقيقي و پژوهشي است ، درباره كساني كه در زمان گذشته در قلعه زندگي مي كردند. نويسنده فقر فساد و فحشا را به خوبي در اين اثر نشان داده است.5 گذر لوطي صالح ويژگي اثر : اين اثر در سال 1360 انتشار يافت و اولين كتاب مصطفي امير كياني مي باشد. در اين كتاب زندگي لوطي ها مورد توجه قرار گرفته وبه گفتگوها و شخصيت هاي آنها اشاراه شده است. نقطه قوت اين كتاب آن است كه نويسنده در متن حوادث كه در محله شترخان در جنوب تهران به وقوع پيوست ، حضور داشته است.

کتاب های م امیرکیانی

بسترهای خالی