برژانت جزنی

برژانت جزنی

برژانت جزنی رییس کالج و آکادمی روانکاوان بریتانیا، مدرس، عضو هیات امنا و هیات مدیره مرکز تحقیقات و مطالعات فرویدی در لندن، سخنران مهمان در دانشگاه‌های بریستول، میدلسکس، یوسی‌ال و برکبک انگلستان، فارغ التحصیل رشته روانکاوی–جامعه شناسی از دانشگاه برونل لندن با رتبه عالی می باشد.

کتاب های برژانت جزنی

روانکاوی و جامعه امروز