زهرا نوری

زهرا نوری

 زهرا نوری متولد ۱۳۶۸، نویسنده، منتقد، ویراستار و عضو انجمن اهل قلم خراسان رضوی.

کتاب های زهرا نوری

شیشه بودم شکستم


تغلا


نخ قرمز به جای لب هایش