علی عبداللهی

علی عبداللهی

علی عبداللهی، زاده ی سال ۱۳۴۷ در بیرجند، شاعر و مترجم ادبی زبان آلمانی است.

کتاب های علی عبداللهی

هنر خودشناسی


مهمان های ناخوانده


عاشقانه های هرمان هسه


هنر رفتار با زنان


هنر خوشبختی


هنر رنجاندن


عاشقانه های گوته


نیچه


فیل


و شام بود و صبح بود


رویا در رویا


سپیده دمان


اکنون میان دو هیچ


هرگز،مگو هرگز!


آمریکا


لطفا کتاب هایم را نخوان !


آدمی با دیگران


جامعه شناسی پالتو ماهوتی


گزیده اشعار برتولت برشت


آواره و سایه اش


عاشقانه های گونتر گراس


اپیکور


هایدگر


بیشتر بخوانید

آرتور شوپنهاور، بودایی در کنج تاریکی

فلسفه ی شوپنهاور با نامگذاری و پرداختن به نیرویی بنیادین در همه ی انسان ها آغاز می شود؛ نیرویی که به عقیده ی او، قدرتمندتر از همه ی نیروهای دیگر است

فرانتس کافکا: درخشش ابدی یک ذهن شکنجه شده

مطالعه ی آثار عجیب و کابوس وار کافکا به ما یادآوری می کند که پشت نقاب زندگی روزمره ی هر فرد، یک زندگی عاطفیِ منحصر به فرد و پر فراز و نشیب وجود دارد.