ح.صدر حاج سید جوادی

ح.صدر حاج سید جوادی

دکتر حسن صدر حاج سیدجوادی، روزنامه نگار و استاد دانشگاه تهران،نویسنده و مترجم، دکترای ادبیات فارسی دارد. از جد مادری به «منتظم الملک وزیر» می رسد و از پدر به مبارزان مشروطه. پنج برادر دارد و مقاله نویس معروف اوایل انقلاب، «علی اصغر حاج سیدجوادی» برادر بزرگتر اوست؛ او زمانی سردبیر روزنامه اطلاعات بود.
حسن صدر حاج سیدجوادی کتاب هایی در زمینه مسایل اجتماعی و ادبی دارد. کتاب «کشتی به خشک راندن» یکی از آن هاست که در وصف آن دکتر محمدعلی جمالزاده در نامه ای به تاریخ ۱۶ شهریور ۱۳۵۷ می نویسد: «نظر به شلوغی و درهم برهمی جامعه بیچاره و باز هم تاریخ های دیگر گوناگون... من سال هاست که در آسمان مملکتمان در افق نویسندگی، صداقت و دلسوزی ستارگانی را سراغ کرده ام که شمار آن ها به انگشتان دست نمی رسد و شما را یکی از آن ها تشخیص داده ام... و چه بسا بر انگشتان و قلم شما بوسه داده ام...» به مصدق عشق می ورزد و درست در روز کودتا مقاله «شاه هنگامی که از ایران فرار کرد تابوت سلطنت را هم با خود برد» را نوشت. می گوید می دانست آن روز، روز کودتاست؛ دکتر خلیل ملکی به او گوشزد کرده بود.
حسن صدر حاج سیدجوادی، ۶۰ سال پس از کودتای ۲۸ مرداد، در گفت وگو با «تاریخ ایرانی» از مصدق دیروز و امروز و فردا می گوید؛ از نقشی که مصدق بر تار و پود ذهن ایرانیان زده و نقشی که ایرانیان امروز در ذهن خود برای او قائل هستند.
دکتر حسن صدر حاج سید جوادی روزنامه نگار، نویسنده و مترجم پیشکسوت سحرگاه بیست و هشتم خرداد ماه ۱۳۹۷ دارفانی را وداع گفت و به سرای باقی شتافت.

کتاب های ح.صدر حاج سید جوادی

کتابی برای نمایش وجود ندارد !