علی محمدی

علی محمدی

دکتر علی محمدی متولد سال 1355، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (س)، مدرس و تحلیل گر بازارهای سرمایه می باشد.

کتاب های علی محمدی

هارمونیک تریدینگ پیشرفته