قدیر اسفندیار

قدیر اسفندیار

حجت الاسلام قدیر اسفندیار متولد سال 1362، دبیر نخستین گردهمایی تدبر در قرآن می باشد.

کتاب های قدیر اسفندیار

کتابی برای نمایش وجود ندارد !