یغما شفیع پور

یغما شفیع پور

يغما شفيع پور متولد سال 1368 ، نویسنده ی ایرانی می باشد.

کتاب های یغما شفیع پور

فتان خزر