فریده چوبچیان

فریده چوبچیان

فریده چوبچیان در بیست بهمن ۱۳۳۳ در آنسرمحله ی لنگرود چشم به جهان گشود .کلاس نهم دبیرستان ازدواج کرد و به تهران رفت و تا کلاس یازدهم متفرقه درس خواند.
بعد از تغییر روش آموزش، سال چهارم نظری را مجدد ادامه داد و درسال ۶۴ موفق به اخد دیپلم شد. کارشناسی تخصصی ادبیات کودک و نوجوان را در سال ۸۶ دریافت کرد.بنا به پیشنهاد همسایه ها و دوستان در آریاشهر شمالی موئسسه ی « علم و هنر »را برگزار کرد.

کتاب های فریده چوبچیان

آنیتا