رضا زمانی

رضا زمانی

رضا زمانی (متولد ۲۵ اردیبهشت ۱۳۱۷) روان‌شناس ایرانی و رئیس انجمن روان‌شناسی ایران است. او دانشیار بازنشستهٔ دانشگاه تهران است. زمانی فارغ‌التحصیل دکتری روان‌شناسی بالینی از دانشگاه مینه‌سوتا است. او مدتی رئیس پژوهشکدهٔ علوم شناختی و از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۵ رئیس دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران بود. زمانی همچنین مدیرمسئول و سردبیر نشریهٔ پژوهش‌های روان‌شناختی است. زمانی در سال ۲۰۱۹ از طرف انجمن روان‌شناسی آمریکا، به‌عنوان «روان‌شناس برجستۀ بین‌المللی» انتخاب شد.

کتاب های رضا زمانی