سید حجت کبیری

سید حجت کبیری

سید حجت کبیری متولد سال 1366 در شهرستان خوی و از فرماندهان ارشد لشکر 31 عاشورا در طول سال‌های جنگ عراق علیه ایران است که از ابتدای تشکیل تیپ 31 عاشورا و بعدها تبدیل آن به لشکر، ریاست ستاد این مجموعه نظامی را بر عهده داشت. پس از پایان جنگ سردار سید حجت کبیری مدتی را در ستاد ساماندهی سپاه پاسداران اشتغال داشت و سپس به‌عنوان مستشار نظامی ایران، نزدیک به چهار سال را در کشور تازه استقلال یافته جمهوری آذربایجان سپری کرد.

کتاب های سید حجت کبیری

کتابی برای نمایش وجود ندارد !