فردریک چارلز کاپلستون

فردریک چارلز کاپلستون

فردریک (فردی) چارلز کاپلستون در سالهای 1920 تا 1925 در انگلستان پرورش یافت و در کالج مارلبرو تحصیل کرد. مدت کوتاهی پس از هجدهمین سالروز تولد خود به آیین کاتولیک گروید و پس از آن پدرش تقریباً او را نادیده گرفت. با این حال، پس از شوک اولیه، پدرش صلاح دید که به کوپلستون از طریق تحصیل کمک کند و در سال 1925 در سنت جان در آکسفورد شرکت کرد، اما در اعتدال کلاسیک تنها یک سوم ناامید کننده را مدیریت کرد.

کتاب های فردریک چارلز کاپلستون

کتابی برای نمایش وجود ندارد !