گلاویژ نظریان

گلاویژ نظریان

گلاویژ نظریان متولد سال 1362، نویسنده، شاعر و دبیر انجمن ادبی چومان و برنده‌ی جایزه‌ی ادبی ملک‌الشعرزای بهار در سال‌های 1938 و 1400 است. 

کتاب های گلاویژ نظریان

کلاغی لای موهایم