لیدا طرزی

لیدا طرزی

کتاب های لیدا طرزی

از جناب جی جی چه خبر


از جناب غول چه خبر


تا آنگاه که مرگ جدایمان کند


از جناب پو چه خبر


بعضی زن ها