لیدا طرزی

لیدا طرزی

لیدا طرزی متولد سال 1349 نویسنده ایرانی می باشد.  لیدا طرزی دست به خلق اثری زده است که از منظر استفاده از قهرمانانی غیر بومی در دل داستان یک موفقیت قابل توجه در داستان‌نویسی ایرانی برای نویسنده آن به شمار می‌رود و در کنار سایر مواردی که از آن یاد شد این اثر را به متنی خواندنی و قابل توجه مبدل کرده است.

کتاب های لیدا طرزی

از بانوان نویسنده چه خبر؟


هرگز یک فرشته را مبوس


پریزاد شهر فراموشان


تا آن روز


از جناب جی جی چه خبر


از جناب غول چه خبر


تا آنگاه که مرگ جدایمان کند


همه دلایل متحیر


از جناب پو چه خبر


بعضی زن ها