رضا رجبی

رضا رجبی

دکتر رضا رجبی متولد سال 1345، رییس دانشکده تربیت‌بدنی دانشگاه تهران، و عضو هیات ممیزه دانشگاه تهران می باشد. وی دارای Ph.D ، دانشگاه منچستر ، تربیت بدنی و علوم ورزشی است.

کتاب های رضا رجبی